اخبار استخدام

سایت  karok با هدف رفع نیازهای بازار شغلی کشور ایجاد شده است.  آخرین اخبار و فرصت های شغلی انتخاب شده را هر روز در سایت ما دنبال کنید. توجه داشته باشید که تمام آگهی‌ها به روز است و هر گاهی فقط 30 روز در سایت نمایش داده می شود و در صورت به روز نشدن خودکار پاک می‌شود.